Kontakt

Gazdovský rad 43A/2655 Šamorín
info@barcode-kava.sk


Kontaktná osoba: 

Zoltán Stermenszky   - Tel.: 0903 421 299 


Otváracia doba

Pondelok / Hétfő :

Zatvorené / Zárva

Utorok/ Kedd:

9:00 - 11:30      12:30 - 16:00

Streda / Szerda: 

9:00 - 11:30      12:30 - 16:00  

Štvrtok / Csütörtök:

9: 00 - 11:30   12:30 - 16:00

Piatok / Péntek:

9:00 - 11:30      12:30 -16:00

Sobota / Szombat:

9:00 - 12:00

Nedeľa / Vasárnap:

Zatvorené / Zárva